Budynki

 • Budynek jednorodzinny w Gdyni Wiczlinie (B.Loch / P.Loch)
 • Budynek jednorodzinny w Dobrzewinie (B.Loch / P.Loch)
 • Budynek jednorodzinny w Gdyni Wiczlinie (B.Loch / P.Loch)
 • Budynek jednorodzinny w Dobrzewinie (B.Loch / P.Loch)
 • Hotel MARINA w Jelitkowie – Zadaszenie głównego wej¶cia – koncepcja (B.Loch / P.Loch)
 • Budynek jednorodzinny w Gdyni D±browie (B.Loch / P.Loch)
 • Budynek jednorodzinny w Bieszkowicach (B.Loch / P.Loch)
 • Budynek jednorodzinny w Redzie – Budynek z bali (B.Loch / P.Loch)
 • Budynek jednorodzinny (segment bliĽniaka) w Gdyni Orłowie (B.Loch / P.Loch)
 • Budynek wielorodzinny w Pucku (K.Jagłowski / B.Loch / P.Loch)
 • Magazyn firmy DPD w Kowalach k/Gdańska (K.Jagłowski / B.Loch / P.Loch)
 • Magazyn firmy DPD w Kowalach k/Gdańska (K.Jagłowski / B.Loch / P.Loch)
 • Budynek firmy Federal Mogul Bimet w Gdańsku – koncepcja elewacji frontowej (B.Loch / P.Loch)
 • Budynek firmy Molex Premise Networks w Tczewie (B.Loch / P.Loch)
 • Budynek firmy SPRINT w Gdańsku – koncepcja (K.Jagłowski / B.Loch / P.Loch)
 • Budynek Krajowej Dyspozycji Gazem w Warszawie – koncepcja (B.Loch / P.Loch)
 • Ko¶ciół N.M.P. w W±glikowicach (J.Krenz / P.Loch)
 • Budynek jednorodzinny w Gdyni Chwarznie – przebudowa (B.Loch / P.Loch)

2011 Tektonium Studio Projektowe projekt i wykonanie ascomi.pl